Výukové materiály 

(akademický rok 2017/2018)

Biologie helmintů 

(magisterská přednáška na PřF UK)

 

Úvod - definice a význam helmintů 

Vývojové cykly helmintů 

Parazitické ploštěnky 

 

 

 

 

Doporučená (nadstavbová) literatura:

Obecná parazitologie 

(bakalářská přednáška na PřF UK)