Výukové materiály

(akademický rok 2020/2021)

Biologie helmintů

(magisterská přednáška na PřF UK)


Obecná parazitologie

(bakalářská přednáška na PřF UK)