Výukové materiály

(akademický rok 2019/2020)

Biologie helmintů

(magisterská přednáška na PřF UK)


Úvod, definice a význam helmintů


Zájmové čtení:

Diagnostic Medical Parasitology (2016)

Obecná parazitologie

(bakalářská přednáška na PřF UK)